• چگونه از نگرانی و درد دست برداریم؟ (1)
    همه ما حالت های روحی مختلفی داریم که روی رفتارهای ما با دیگران تاثیر مسقیم دارند. مسلما هیچ کدام از ما دوست نداریم میکروب ها و ویروس های بیماری خود را به دیگران انتقال دهیم پس چرا سعی می کنیم روحیات بد خود را به آنها منتقل کنیم؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب