• مقاربت، انواع روشهای مقاربت
    ارتباط  بین زن و مرد وجوه محتلفی دارد که یکی ازآنها نزدیکی و رابطه جنسی و اگر چه این وجه همه این ارتباط را شامل نمی شود (آنگونه که خیلی ها فکر می کنند  و زن و یا مرد را فط با نگاه جنسی می بینند )

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب