• هنرمندان از برزیل چه می خواهند؟
    تب جام جهانی داغ است و عزم خیلی ها جزم شده که بار سفر را ببندند و به برزیل بروند. در این میان بازیگران و هنرمندان گوی رقابت از بقیه را ربوده اند و با شرکت در انواع و اقسام پروژه های سینمایی مختلف قصد دارند تا به عنوان حامی معنوی (!) تیم ملی راهی کشور نحیف و مهجور برزیل شوند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب