• نظر گردشگر آمریکایی درباره "حجاب" ایرانی‌ها
    «زنان مسلمان با حجاب چادر مشکی همیشه خشک ، جدی و با دافعه به نظرم می آمدند ، اما وقتی به آنها لبخند زدم و سلام کردم ، دیدم آنها نیز با لبخند سلام مرا پاسخ دادند و خوش آمد گفتند. حجاب دیگر در نظرم زندان نیست.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب