• احمدی‌نژاد چرا راست‌راست راه می‌رود؟
    حجت الاسلام سيدرضا اكرمي، رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري، مشاور عالي وزير كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در امور روحانيت و رئيس شوراي فرهنگي وزارت كشور است. وي عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، دبير سابق جامعه وعاظ تهران و نماينده دوره هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و هشتم مجلس از شهرهاي سمنان و تهران است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب