• آیا ارزش دارد که لبها را حجیم کنیم؟
    چند وقتی است  که  حجیم کردن لب از طریق تزریق در ایران  طرفدار پیدا کرده که در این میان استفاده از چربی و ژل های موقت از همه  متداولتر است. ولی بعضی وقتها  هم اسم «پروتز لب»  را می شنویم؛ پروتزی همیشگی که برای همیشه لب ها را حجیم و برجسته نگه می دارد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب