• حداقل دستمزد 94 کارگران تعیین شد
    در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب