• حداکثر مبلغ خرید با کارت تعیین شد
    بانک مرکزی ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۴ معادل ۵۰۰ میلیو ن ریال تعیین نمود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب