• تجاوز وحشیانه مامورحراست به یک دانشجو !!
    در حالی که تقریبا از یک هفته پیش دانشجویان غیور کشور بر سر بیرون آمدن چند تار موی دانشجوی استاد زرین کلک در کلاس درس دانشکده هنرهای زیبا راهپیمایی و تظاهرات برپاکرده اند و سر و صدا می کنند که اسلام بر باد رفته است از دانشگاه رازی کرمانشاه روز چهارشنبه گذشته خبر رسیده است یا بهتر است بگویم درز کرده است که یک مامور حراست به یک دختر دانشجو در دانشگاه تجاوز کرده !

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب