• حرف های جدید آنکارا درباره همسایه ها
    معاون نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه به دنبال حرکت به طرف تجدید و بهبود روابط از هم گسیخته خود با کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه، مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب