• 6 حرکت بسیار ساده برای کوچک کردن شکم
     برای کوچک کردن شکم تان می توانید این تمرینات که توسط ملیسا میلر (Melissa Miller صاحب امتیاز باشگاه m2 در چارلوستویل ویرجیانا) طراحی شده اند را دو یا سه بار در هفته انجام دهید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب