• چرا حسادت می‌کنیم؟!
    برای بسیاری از ما پیش آمده که گاهی دچار احساس حسد نسبت به شخص دیگری می شویم. حسادت، احساسی است که با تلخی و ناراحتی تجربه می شود و در واقع ترکیبی از احساسات متفاوتی مانند حقارت، عصبانیت، کینه و نفرت است.یکی از دلایل حسادت، ترس از مقایسه شدن است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب