• آخرین اخبار از جزییات "پایتخت 4"
    یکی از عوامل سریال "پایتخت4" گفت :این بار قصه های زندگی خانواده معمولی با ماه رمضان مرتبط می شود. از سوی دیگر در این سری هما مسئولیتی می گیرد و دامنه قصه از این سو نیز پرورش پیدا می کند. گرچه بنا نیست فعلا جزئیات قصه را لو بدهیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب