• آزادراه تهران-شمال پس از ۱۸سال منتفی شد
    البته بخشی از ساخت این قطعه که شامل حفاری تونل ها و پایه های پل می شود، به پایان رسیده اما در مابقی اقدامات به دلیل عدم تامین منابع فاینانس، شرکت چینی با کندی در حال اجرای پروژه است، بنابراین زمان بهره برداری از این قطعه به تامین منابع مالی آن بستگی دارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب