• از ضدآفتاب ها بیشتر بدانید
    پرتوهای خورشیدی در برخورد با پوست آثاری به جا می گذارند که به ندرت سفید و در بیشتر موارد مضر و خطرناک هستند. پرتوهای ماوراء بنفش بخصوص نوع B باعث سنتز رتالین D در بدن می شوند اما آسیب هایی نیز به همراه خواهند داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب