• آن سوی چهره مدعیان/ داعش حقایق بزرگی را رو کرد
    خودداری ترکیه از حمایت نظامی از عراقی ها در نبرد علیه داعش آنها را مجبور کرده در روابط خود با ترکیه بازنگری کنند و از سوی دیگر برنامه نمایشی آمریکا در عراق به هیچ عنوان کفایتی برای جنگ با داعش را نوید نمیدهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب