• میزان افزایش احتمالی دستمزد 94
    انتظار می رود میزان افزایش های حقوق و دستمزد سال ۹۴ بیشتر از سال جاری نباشد و در نهایت تا ۱۵۰ هزارتومان مجموع کل افزایش ها نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد.
  • راضی ترین و ناراضی ترین شاغلان کدام اند؟
    «تازه ترین بررسی نشان داد خرده فروشان، پرستاران و آموزگاران، ناراضی ترین قشر شاغلان از لحاظ میزان حقوق دریافتی محسوب می شوند. در این بررسی همچنین مشخص شد شمار فزاینده ای از افراد در قشرهای مختلف از حقوق و مزایای دریافتی شان ناراضی اند.»
  • تظاهرات دهها هزار نفری ضد دولتی در انگلیس
    دهها هزار نفر از مردم انگلیس در اعتراض به کاهش حقوق و دستمزد و کاهش بودجه عمومی، در لندن، پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب