• ۳۰ حق اصلی و اساسی برای همه انسان‌ها
    براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۳۰ حق اصلی و اساسی برای همه انسان ها در سرتاسر جهان وجود دارد که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان جهانی ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی  که تمامی انسان ها، صرفنظر از نژاد و جنسیت در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده  است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب