• پرداخت «حق انگیزه» در یک وزارتخانه!
    یکی از وزارتخانه های اقتصادی کشور به منظور ارتقاء انگیزه کارکنان و به دلیل اهمیت فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی، مبلغی تحت عنوان «حق ارتقاء انگیزه» به مشمولان دریافت این مبلغ پرداخت می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب