• حامیان تروریسم حمایت‌هایشان را متوقف کنند
    وزیر خارجه ایران تروریسم و افراطی گری را چالش و تهدیدی علیه منطقه و جامعه بین الملل خواند و گفت: همه باید کمک کنند تا این معضل برطرف شود و حامیان تروریسم نیز باید در ابعاد مختلف مالی، نظامی و اطلاعاتی این حمایت ها را متوقف کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب