• آیا تهران و لندن اختلافات را کنار می گذارند؟
    انگلیس امسال به روابط خود با ایران به ویژه به توجه به پیدایش گروه داعش در سوریه و عراق و ادامه یافتن مذاکرات بین ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان درباره برنامه هسته ای ایران، توجه خاصی نشان داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب