• حمله شهادت طلبانه جوان فلسطینی به اتوبوس صهیونیست ها
    منابع خبری، از عملیات شهادت طلبانه جوان فلسطینی با استفاده از یک بیل مکانیکی، به اتوبوسی در قدس اشغالی خبر دادند. فوزی برهوم، با تاکید بر اینکه «عملیات قدس واکنش طبیعی به جنایت های صهیونیست ها بود» تصریح کرد، عملیات قدس، عملیاتی شجاعانه بود.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب