• توضیح وزارت خارجه درباره اصابت راکت نزدیک سفارت ایران
      اصابت راکت به نزدیک سفارت ایران در صنعا خسارت جانی نداشته است ، تعرض و به خطر انداختن امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلماتها را نقض صریح کنوانسیون های بین المللی شمرده و بر همین اساس اقدامات و پیگیری های لازم از کانالهای دیپلماتیک بعمل میاید          

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب