• بازیکن پرسپولیس در حالت خسته، داغون و عصبی
    حمید علی عسگر برای توصیف تصویر زیر كه در اینستاگرامش منتشر كرده است سه صفت آورده است: "خسته، داغون و عصبی". شاید بی پولی، طلب فصل پیش و ابهام در قرارداد فصل بعد دلیل این صفات علی عسگر باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب