• کاهش وزن شگفت انگیز
     جمیز 26 ساله از تکزاس در سال گذشته با 350 کیلو گرم بوده و با کمک مربی خود کریس پاول در یک سال به 150 کیلو خود را رسانده است    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب