• محمود احمدی‌ نژاد بیانیه داد
    رئیس جمهور سابق در بیانیه ای از همه دانشگاهیان، اندیشمندان و هنرمندان خواست تا به پاس حرمت اندیشه و ارزش های انسانی، برای تبیین طراحی های تفرقه انگیز و سلطه طلبانه دشمنان بشریت، به پا خیزند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب