• تمام حواس‌تان را طعم‌شناس کنید!
    خوردن خوراکی های دارای بافت، از جمله انار، راهی برای بیدار کردن دوباره حواس است. پژوهشگران می گویند که ما هنگام انتخاب و خوردن غذا، بیش از حد روی یک یا دو حس، به ویژه حس های لامسه و چشایی تکیه می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب