• در حوزه اقتصاد اغراق نکنید!
    یکی از مشکلات اقتصاد این است که معمولا آمارهای منتشره درمورد شاخص های عملکرد اقتصادی به موقع تهیه نمی شوند و با تاخیری نسبتا طولانی تهیه می شوند که بعضا این تاخیرها، کارکرد و اهمیت و ارزش این آمارها را زیر سوال می برد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب