• ناطق نوری :دختران و پسران را قلع و قمع نکنیم
    ناطق نوری : موضوع حجاب و عفاف و سایر مسایل فرهنگی نیاز به بحث ها و جلسه هایی مفصل داشته و با یکی دو جلسه قابل حل نیست، اما برای حل موضوع بدحجابی، باید آسیب شناسی و ریشه یابی دقیقی داشت...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب