• عجیب ترین حیوانات جهان در کجا هستند؟
     اخیرا فیلمی از یک موجود کرم شکل سبزرنگ در تایوان منتشر شد که باعث شگفتی همگان شد. اما جهان ما پر از شگفتی است که در ادامه با چند عضو عجیب امپراتوری حیوانات آشنا خواهید شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب