• عجیب ترین حیوانات جهان در کجا هستند؟
     اخیرا فیلمی از یک موجود کرم شکل سبزرنگ در تایوان منتشر شد که باعث شگفتی همگان شد. اما جهان ما پر از شگفتی است که در ادامه با چند عضو عجیب امپراتوری حیوانات آشنا خواهید شد.
  • اشتباه نکنید؛ این موجود مار نیست!
    پروانه مقلد داینستور داریوس بومی آمریکای مرکزی است و به خاطر شباهت فوق العاده پیله اش به سر مار معروف است.
  • 10 حیوان بسیار عجیب و غریب در دنیا
    10 حیوان بسیار عجیب و غریب در دنیا ،ژوهشگران با کمک دوربین های بسیار پیشرفته و ضد آب توانسته اند از ۱۰ گونه جانوری عکس تهیه کنند.  پژوهشگران با کمک دوربین های بسیار پیشرفته و ضد آب توانسته اند از ده گونه جانوری عکس تهیه کنند که تاکنون امکان آن وجود نداشته است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب