• حیواناتی که به این راحتی ها نمی میرند!
    «زندگی بدون سر»، مطمئن هستم باور اینکه موجودی بتواند اینطوری زندگی کند، یعنی اینکه در حالی که سرش کنده شده، بتواند تا چندین روز به حیاتش ادامه دهد برایتان غیرممکن است، اما در دنیا شگفت انگیز خلقت، چنین مواردی اگرچه نادر هستند اما واقعیت دارند. اما این مورد، تنها موردش گفت انگیز و باورنکردنی درباره موجوداتی که مقاومت بسیار بالایی در برابر شرایط سخت و دشوار و «مرگ» دارند نیست، چنین مواردی در دنیای خلقت بسیار زیادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب