• 10 حیوان بسیار عجیب و غریب در دنیا
    10 حیوان بسیار عجیب و غریب در دنیا ،ژوهشگران با کمک دوربین های بسیار پیشرفته و ضد آب توانسته اند از ۱۰ گونه جانوری عکس تهیه کنند.  پژوهشگران با کمک دوربین های بسیار پیشرفته و ضد آب توانسته اند از ده گونه جانوری عکس تهیه کنند که تاکنون امکان آن وجود نداشته است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب