• خارش بدن در بارداری علامت چیست؟
     گر خانمی دچار خارش باشد، حتما آزمایش هایی برایش درخواست می شود که اگر آنزیم های کبدی و بیلی روبین بالا باشد، باید به سرعت به آن رسیدگی و برای درمان اقدام کرد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب