• پسر را کشتم چون میخواستم با مادرش ازدواج کنم
    آشنای خانوادگی زمانی که متوجه شد زن مورد علاقه اش حاضر به ازدواج با وی نیست و پای فرد دیگری در میان است، در انتقامی کور مرتکب قتل شد.او پسر نوجوان زن مورد علاقه اش را به بیابانی در اطراف اصفهان کشاند و وی را با ضربه چاقو بهقتل رساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب