• رضا یزدانی چگونه خواننده شد؟
    همه آدم ها از گرفتن هدیه خوشحال می شوند اما بعضی از هدیه هاست که سرنوشت زندگی ما را تغییر می دهد. نمونه آن هم هدیه ای بود که رضا یزدانی در دوران دانشجویی اش از دوستی گرفت و باعث شد که خواننده شود. خودش می گوید شاید اگر دوستم آن گیتار را برایم از آلمان نمی فرستاد من هرگز به سمت موسیقی و خوانندگی نمی رفتم چرا که بستر ورود به این حرفه برایم فراهم نبود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب