• خالی‌بندها و پاچه خوارها این شکلی اند!
    اسمش را هرچه می خواهید بگذارید. می گویید فلانی خالی بند است و فقط عادت به وارونه جلوه دادن واقعیت دارد؟ می گویید پاچه خوار است و معتقدید دروغ نگفته و تنها بخشی از واقعیت را پنهان کرده است؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب