• «خانه مد» تعطیل شد
    اقدام «خانه  مد»، مبنی بر اجرای زنده  لباس ایرانی برای جام  جهانی، مجوز نداشته است؛ ضمن اینکه برنامه  اجرا شده، با ضوابط «کارگروه سامان دهی مد و لباس» نیز همخوانی نداشت. ساختار اجرایی آن برنامه  هم با ضوابط ما همخوان نبود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب