• خانه ای بهاری با اکسیژن های خانگی (2)
    زمستان امسال روی خوش به مردم به ویژه مردم تهران نشان نداد. نگویید باران بارید و برف آمد چون دو سه بار بارش باران و یک بار بارش برف نصفه و نیمه، دردی از هوای تهران دوا نکرده و نمی کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب