• پرونده بنزین آلوده در دیوان محاسبات کشور
    فیاض شجاعی روز چهارشنبه درباره استاندارد بودن بنزین های تولیدی در کشور اظهار داشت: تاکنون گزارشی که اثبات کند تخلفی در زمینه توزیع بنزین آلوده صورت گرفته به دیوان محاسبات کشور ارایه نشده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب