• خدا کند امشب شوهرم دیر بیاید!
    در خانواده های با سطح سلامت پایین تر، زن و شوهر به سفر رفتن و یا میهمانی رفتن یکدیگر به صورت جدا جدا، علاقه دارند و دائم می گویند: خدا کند امشب شوهرم دیر بیاید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب