• مارال و مونا فرجاد چگونه بازیگر شدند؟
    مونا فرجاد در خانواده هنرمندی بزرگ شده است. پدرش جلیل فرجاد از بازیگران پیشکسوت به شمار می رود و خواهرش مارال هم که تنها دو سال از او بزرگ تر است مدتی قبل از او وارد عرصه بازیگری شده.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب