• به مرتضی پاشایی توجه نکردند!
    جوان بود، فرصت نکرد اوج شکوفایی هنری اش را به رخ بکشد و فقط یک آلبوم موسیقی اش را به شکل رسمی منتشر کرده بود که فهمید بیماری سخت به جسم و جانش افتاده است. شاید برای همین بود که ارتباط عاشقانه ای که مردم با او بر قرار کردند و بعد از درگذشتنش دسته دسته برای سوگواری اش به خیابان ها آمدند، تعجب بسیاری، از جمله تحلیل گران اجتماعی را برانگیخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب