• خبر های خوش رئیس هواشناسی ! ؟
    معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور از پیش بینی ترسالی برای بیشتر استان های کشور در سال زراعی جاری ازلحاظ بارشی خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب