• از آخرین وضعیت خبرنگاران آمریکایی تا شروط عدم قصاص ریحانه
    سخنگوی قوه قضائیه در مورد آزاد شدن یکی از خبرنگاران واشنگتن  پست، گفت: از آزادی امروز این خبرنگار اطلاعی ندارم اما دو نفر، همچنان بازداشت هستند.وی در موردباشگاه راه آهن که از اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز در این باره تعیین تکلیف نشده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب