• روایت خبرنگار آلمانی از یک هفته تهران‌گردی
    خبرنگار «دویچه  وله» به عنوان یکی از معتبرترین رسانه های آلمان، اندکی پس از انجام توافق هسته ای راهی ایران شد و شگفتی خود را از آنچه مشاهده کرده در قالب یادداشتی منتشر کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب