• خدمات اجتماعی سیار چیست؟
    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیان کرد: ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد، تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مرتبط، اطلاع رسانی به افراد در زمینه برنامه ها و فعالیت های سازمان، شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا از اهداف این گونه خدمات است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب