• افراد کوتاه‌قد از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند
    رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان درپی لغو عضویت افراد دارای کوتاهی قد در سازمان بهزیستی کشور گفت: این افراد درگروه افرادی با معلولیت متوسط و گاه شدید محسوب می شوند و به همین علت سازمان بهزیستی کشور مجدداً نسبت به از سرگیری خدمات خود نسبت به این قشر اقدام می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب