• راه اندازی تلویزیون اینترنتی توسط مخابرات
    معاون شرکت مخابرات ایران از آمادگی شبکه مخابراتی کشور برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی خبر داد و گفت: در صورت دریافت مجوز توسط سازمان صدا و سیما ارائه این سرویس به متقاضیان انجام می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب