• حقوق بازنشستگان؛ کاهش ۳۰ درصدی یا افزایش ۵۰ درصدی؟
    سخنگوی دولت گفت: دوره آزمایشی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان امسال به اتمام می رسد و ما آن را با اصلاحاتی یکشنبه هفته آینده در جلسه هیات وزیران بررسی و سپس تقدیم مجلس می کنیم.
  • ابطال مصوبه دولت دهم درباره استخدام‌ها
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب